http://coursing2018.eu/____impro/1/onewebmedia/2018EC-LC-LOGO.png?etag=%222c4d6-59d148c6%22&sourceContentType=image%2Fpng&ignoreAspectRatio&resize=843%2B665&extract=0%2B0%2B840%2B665

Hjemmeside: http://coursing2018.eu/

Det blir arrangert egne klasser for whippet og italiensk mynde som er over max høyde. Se FCIs regelverk:

Det er hver enkelt deltagers ansvar å gjøre seg kjent med FCIs regelverk. 

Påmeldingen til EM må formelt skje samlet fra NKK. Lagleder sender endelige påmeldingsblanketter til NKK som så sender offisiell påmelding til arrangøren.