INFORMASJON ANG. VÅRPRØVEN 2020

Det er nå i underkant av seks uker til Vårprøven. Vi følger nøye med på utviklingen av korona-situasjonen før vi tar en endelig beslutning vedr. avholdelse av Vårprøven. Vi forholder oss til råd, retningslinjer og evt. restriksjoner fra norske helsemyndigheter. Ved avlyst prøve vil påmeldingsavgiften (minus et adm. gebyr på 40 kr) bli tilbakebetalt.

NMK LC avd. Østlandet