Lure coursing (LC) er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare).

FORMÅL: Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker. (NKKs regelverk for lure coursing)

I Norge organiseres LC offisielt gjennom Norsk Kennel Klub, og ivaretas av Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klub. NLCK er et felles organ hvor representantene velges på de respektive klubbers generalforsamling. NLCK er et organ som forvalter sporten på overordnet nivå. Selve aktivitetene, som treninger og prøver, organiseres av trenings-/aktivitetslag

Kontaktinformasjon: NLCK@lurecoursing.nolure_coursing_norge_-_logo

Her er sammensetningen av årets NLCK:

Leder: Aina Løkken (NGK)

Sekretær: Lene Tryggestad (NGK)

Webansvarlig: Stepanka Horakova (NGK)

Medlem: Simon Tien Hansen (NMK)

Medlem: Roy Tore Trøan (NMK)

Medlem og lisensregistrator: Jeanette Hjellvoll Eggan (NMK) (opprinnelig valgt som varamedlem)

Medlem: Svend E. Bjørnewall (NMK) (opprinnelig valgt som varamedlem)

 (Kristin Roaas ble valgt som medlem i NLCK på generalforsamlingen, men har trukket seg i perioden)

 (Astrid Cecilie Joensen ble valgt som medlem i NLCK på generalforsamlingen, men har trukket seg i perioden)

E-post til NLCK: nlck@lurecoursing.no

Mandat for NLCK: Mandat

NLCKs årsberetning for 2016: Årsberetning fra Norsk Lure Coursing Komité 2016_PDF

Referater fra NLCK-møter: