1. EM-uttaket baseres på årslisten året før, pluss alle nordiske prøver frem til 2 uker før offisiell påmeldingsfrist til EM. NLCK innfører dette som en fast regel slik at det blir likt og forutsigbart for hvilke prøver som teller som kvalifiserende i framtiden.

2. Whippet over standardhøyde, men max 5 cm over , og italienere over standardhøyde, men max 3 cm over kan delta i sprinterklasse i EM.

3. Kryptorchide hunder kan ikke delta i EM, uansett klasse. Dette begrunnes først og fremst i at LC er et avlsverktøy, og harmoniserer både med utstillingsregelverk og med svensk praksis.