*** Dette teorikurset utsettes pga. kun én påmeldt deltaker. Mer informasjon om et senere kurs kommer etter hvert.   NLCK arrangerer LC-teorikurs lørdag 27. april! Tidspunkt: 10.00-14.00 Kursholdere: Geir Hammer & Simon Tien Hansen Teorikurset dekker alle LC-autorisasjoner. Plass: Østlandet (eksakt sted publiseres senere) Skriftlig hjemmeeksamen/teorieksamen: 2. – 9. mai Max. antall deltakere: 25 personer […]

Read More →

Informasjonsskriv om utdanning av LC-personell: Les skrivet her.   Vedlegg: Opptakssøknad Utdanningskort   Henvendelser vedr. utdanning kan sendes til utdanningsansvarlig Simon Hansen på simon@lurecoursing.no.

Read More →