• Kontaktinformasjon: NLCK@lurecoursing.nolure_coursing_norge_-_logo
 • Simon Tien Hansen (NMK) – leder
 • Stepanka Horakova (NGK) – sekretær
 • Ann Kristin Børsum (NMK) – aktivitetsansvarlig
 • Aina Løkken (NGK) – utdanningsansvarlig
 • Eva Kristine Wiik (NMK) – web / Mynden / kasserer
 • Heidi Kristin Skytterholm (NMK) – utvalgsmedlem
 • Lene Tryggestad (NGK) – utvalgsmedlem
 • Varamedlem – Regine Jensen (NMK) – registrator
 • Varamedlem – Tone Berger (NMK) – NKK sporthundkomiteen

Referater fra NLCK-møter:

 • 05.05.2016

Autorisert personell*

Dommere:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
Lisensutstedere:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
 • Annette C. Lund / +47 402 22 513 / annette@mjohundr.no
 • Ludmilla Koslow / +47 15 101 / lud.kos@gmail.com
 • Eva Kristine Wiik / +47 934 51 491 / eva.kristine.wiik@gmail.com
 • Jeanette Eggan / +47 934 26 775 / jeanetteeggan@gmail.com
 • Kjell-Richard Brevik / +47 920 31 313 / kjbrev@online.no
 • Kristin Roaas / kroaas@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com
LC-piloter:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
 • André Lund / +47 477 07 075 / andre@mjohundr.no
 • Kjell-Richard Brevik / +47 920 31 313 / kjbrev@online.no
 • Steinar Hopstad / st-hops@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com
Sekretærer:
 • Eva Kristine Wiik / +47 934 51 491 / eva.kristine.wiik@gmail.com
 • Ann Kristin Børsum / +47 995 11 548 / ake.borsum@gmail.com
 • Randi Juliussen / +47 9595 60 168 / randiju79@hotmail.com
 • Kristin Roaas / kroaas@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com

*kun aktivt personell