IMG_2963

LC-bestemmelser:

Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser/retningslinjer ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispenasjon skal gjelde.

LC- regelverk:

Svensk LC-regelverk (01.01.2017)
Dansk Myndeklubb LC-regelverk / bilag til lc-prøver