• LISENSTRENINGER
Annonserte treninger («terminfestede treninger», ref. regelverk pkt. 9.8) der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene.
• Registreringsbevis (kopi av stamtavlen) med hundens opplysninger fremvises treningsansvarlig/lisensutsteder ved første lisensløp. Treningsansvarlig/lisensutsteder bekrefter hundens identitet med ID-skanner. Ved senere lisensløp skal hundens ID-nummer bekreftes i lisenssøknad i forkant av hvert løp.
• Lisenstreninger skal annonseres på NLCKs nettsider (med link til arrangør) og med navn på lisensutsteder(e) og pilot. Arrangør forbeholder seg retten til å endre på autorisert personell ved behov.
• Lisenstreninger kan enten være i regi av NLCK og tilhørende avdelinger/treningslag, eller andre relevante klubber/lag. Sistnevnte skal på forhånd søke NLCK om tillatelse til å avholde lisensløp på trening.
• På lisenstreninger skal autorisert lisensutsteder/dommer og pilot være til stede og sørge for at gjennomføringen av lisensløp(ene) er korrekt.
• Pilotkandidater kjører luren under veiledning/oppsyn av autorisert pilot ved treninger eller uoffisielle prøver. Pilot som har fullført og bestått all praksis kan, etter godkjent søknad, få dispensasjon av NLCK til å kjøre lisensløp på treninger.
• Lisensutsteder/treningsansvarlig har anledning til å vise bort personer som bryter gjeldende bestemmelser.
• Lisensutsteder/treningsansvarlig kan nekte hunder lisensløp hvis hunden vurderes uegnet til dette (herunder kommer atferd).
• Lisensløp kan gjennomføres i forbindelse med LC-prøver, så lenge dette er avklart med arrangør og annonseres i forkant.

• Inntekter fra lisensløp går til NLCK (50kr per lisensløp).
Bestemmelser for lure coursing-lisens
• For å kunne ta norsk lisens skal hunden bo, og hovedeier skal ha folkeregistrert adresse, i Norge.
• Det er ikke anledning til å ta lisensløp i andre land enn det landet hundens hovedeier er folkeregistrert.
• For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp. Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden må ikke være av samme rase, men bør hvis mulig.
• En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd. / øvrige raser 16 mnd.).
• Det er ikke mulig å ta alle tre kvalifiserende lisensløp samme dag eller på samme bane. To av tre lisensløp må være godkjent av to forskjellige lisensutstedere.
• Resultatet av lisensløpene skal dokumenteres på skjema ”Søknad om LC-lisens”. Underkjente løp skal dokumenteres på skjema av lisensutsteder. Hundeeier må levere skjema til lisensutsteder innen lisensløpet gjennomføres.
• Importerte hunder med gyldig utenlandsk lisens må bestå ett godkjent lisensløp før lisensen overføres til Norge.
Lisenssøknader og lisensbok
• Korrekt utfylte lisenssøknader vil bli behandlet fortløpende etter mottatt søknad og betaling. Offisiell lisensbok må være bestilt av hundeeieren senest seks måneder etter godkjent lisensløp. Dersom dette ikke gjøres, må det avlegges ett nytt lisensløp før lisensbok kan utstedes.
• Lisensboknummer er i den norske lisensboken det samme som hundens registreringsnummer.
• Avgiften for lisensboken (750 kr) betales inn på konto: 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensbok + hundens reg.nr». Vipps: NLCK LureCoursing Lisens, #559136.
• Søknad om LC-lisens + kopi av stamtavle, eierbevis og kvittering på innbetaling sendes til lisens@lurecoursing.no
• Ufullstendige søknader ikke blir behandlet.
• Man betaler en engangsavgift for lisensboken, og med denne er også hunden lisensiert så lenge den kan delta i konkurranse jfr gjeldende regelverk.

Lisensmerker for hunder som allerede har lisensbok
• For de hundene som allerede har en lisensbok, så skal man kjøpe et merke som gjelder for resten av hudens aktive periode. For hunder om er 4 år eller eldre (født senest 31.12.2015) betales det kr 150 for dette merket, mens det for hunder som er yngre enn dette betales kr 250.
• Alle lisensmerker må bestilles på e-post: lisens@lurecoursing.no, med kopi av innbetalingen ved bankbetaling, evt. Vipps-kvittering. Vipps: NLCK LureCoursing Lisens, #559136. Husk å oppgi eiers navn og adresse, samt hundens navn, rase og registreringsnummer.

Om du betaler kontant for lisensmerket på f.eks. en LC-trening eller en LC-prøve, skal du fremdeles sende en bestilling på e-post til lisens@lurecoursing.no, slik at NLCK til enhver tid har oversikt over hvilke hunder som har gyldig lisensmerke.

Avgiften for lisensmerket betales inn på konto 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensmerke + reg.nr». Vipps: NLCK LureCoursing Lisens, #559136.

Ved spørsmål, send en mail til: lisens@lurecoursing.no.